ŚW. MARIA MAGDALENA
ŚW. MARIA MAGDALENA
 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

 

Sakrament Chrztu Św. udzielany jest podczas  Mszy św. o godz. 11:00

 

Chrzest należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafialnej przedstawiając akt urodzenia dziecka z USC oraz dane personalne i adresy rodziców i chrzestnych.

 

Według przepisów prawa Kościelnego, rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy tzn.:

 

dojrzali do pełnienia tej godności,

Ci, którzy przyjęli sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, łącznie z Bierzmowaniem,

 

Rodzice i chrzestni zobowiązani są do udziału w Nauce Przedchrzcielnej, która odbywa się o g. 18:30 w sobotę poprzedzającą niedzielę Chrztu Św.

 

Sakrament chrztu znakiem jedności.

Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia

 

 

 

Wzajemne uznanie chrztu przez Kościół rzymskokatolicki w Polsce i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej

Dziękując Trójjedynemu Bogu, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, za dwa tysiące lat Nowego Przymierza i za ponadtysiąc lat chrześcijaństwa na ziemiach polskich, podpisane niżej Kościoły, w nawiązaniu do wieloletnich prac teologiczno-ekumenicznych w świecie i w Polsce oraz przyjętych wspólnie dokumentów (zwłaszcza Dokumentu z Limy, 1982 r.), z radością uznaja i potwierdzają swoją posługę przez chrzest i oświadczają:

1. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, sam ustanowił sakrament chrztu i polecił go udzielać (Mt 28,19; Mk 16,16). Chrzest jest wyjściem z niewoli (1Kor 10,1-2), wciela w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wprowadza w Nowe Przymierze, jest znakiem nowego życia w Chrystusie, obmyciem z grzechu (1Kor 6,11), oświeceniem przez Chrystusa (Ef 5,14), nowymi narodzinami (J 3,5), przyobleczeniem się w Chrystusa (Ga 3,21), odnowieniem przez Ducha (Tt 3,5), zwróconą do Boga prośbą o dobre sumienie (1p. 3,21) i wyzwoleniem, które prowadzi do jedności w Jezusie Chrystusie, gdzie zostają przezwyciężone podziały ze względu na stan społeczny, rasę czy płeć (Ga 3,27-28; 1Kor 12,13).

2. Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udziela się go w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem, chrześcijan między sobą. Wprowadza do Kościoła i stanowi początek życia w Chrystusie, którego celem jest "uwielbianie chwały" (Ef 1,14).

3. Ochrzczeni żyjący w jednym miejscu i czasie wspólnie ponoszą odpowiedzialność za świadectwo składane Chrystusowi i Ewangelii: Ochrzczeni żyją dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i dla świata, który On miłuje, oczekując w nadziei na objawienie się nowego stworzenia Bożego oraz na czas, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich (Rz 8,18-24; 1Kor 15,22-28.49-57) (Dokument z Limy, nr 9). Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę.

Niżej podpisane Kościoły uroczyście uznają ważność chrztu świętego udzielonego przez duchownego:

Kościóła ewangelicko-augsburskiego,
Kościóła ewangelicko-metodystycznego,
Kościóła ewangelicko-reformowanego,
Kościóła polskokatolickiego
Polskiego Autokefalicznego Kościóła Prawosławnego,
Starokatolickiego Kościóła Mariawitów,
Kościoła rzymskokatolickiego

 

Kontakt

Wiadomości i wydarzenia

Telefon:
Faks:
Adres e-mail:

Parafia Polskokatolicka

Św. Marii Magdaleny

SZEWSKA 10

50-122 WROCŁAW

 

BIURO PARAFII UL. Szewska 10

 

ADRES KORESPONDENCYJNY

 

Ul. Oławska 19/1

50-123 Wrocław

 

 nr konta bankowego: 

SWIFT : WBKPPLPP

IBAN : PL

47 1090 2398 0000 0001 0470 1797

 

 
 

Telefon: 71 344 19 04

 GSM: 48/ 733 525 622

 

 

Film "Maria Magdalena"

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Parafia Polskokatolicka Św. Marii Magdaleny