ŚW. MARIA MAGDALENA
ŚW. MARIA MAGDALENA
 

ŚW. MARIA MAGDALENA

Św.Maria Magdalena                                                      Wspomnienie liturgiczne 22 lipca

 

Św.Maria Magdalena, Maria z Magdali to postać ewangeliczna. Utożsamiana bywała z bezimienną grzesznicą, która łzami obmyła nogi Zbawiciela i własnymi włosami je otarła, namaszczając cennym olejkiem stopy Chrystusa w czasie uczty u faryzeusza Szymona.Uczeni i tradycja kościelna nie znajdują jednak podstaw dla takiej tożsamości.

Tak więc Maria Magdalena pozostaje dla nas jedną z ewangelicznych kobiet, które wspomina św. Łukasz:  8,1-3 "Następnie wędrował (Jezus) przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna; i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia".          

Zbawiciel uwolnił więc tę kobietę z więzów szatańskich, przy czym opętanie Magdaleny było szczególnie silne: żeby je uwypuklić, mówi się o siedmiu czartach. Ewangelista bynajmniej nie chce przez to powiedzieć, że była niewiastą złych obyczajów. Tym wyrażeniem podkreśla jej wyróżnienie i szczególne oddanie.

Doznała od Zbawiciela łaski wyjątkowej i dlatego szczególnym było jej przywiązanie do Jezusa.                                                                                                                                                                                     Ta wielka miłość uzdrowionej i obdarowanej łaską Magdaleny sprawiła, że poszła za Chrystusem z Galilei do Judei. Ta miłość zawiodła ją potem aż na Golgotę. Z okazji męki i śmierci Pana Jezusa Ewangelie powiadają: "Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena". "A Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono".   "Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam,siedząc naprzeciw grobu"          Najpiękniejszy epizod z życia Marii Magdaleny to pierwsze ukazanie się Zmartwychwstałego w poranek wielkanocny.

Kult św. Marii Magdaleny jest powszechny w Kościele od pierwszych wieków. Ta Święta należy do bardzo popularnych świętych może, dlatego, że jest bardzo kobieca i bardzo ludzka.          Dalszych losów Magdaleny nie znamy. Według Ojców Wschodnich udała się ona za św. Janem Apostołem do Efezu i tam zmarła. Kiedy zaś Turcy zawładnęli miastem, miano jej relikwie przenieść do Konstantynopola. Gdy Krzyżowcy opanowali Konstantynopol, mieli z kolei zabrać relikwie do Francji, do Vezelay, gdzie do dnia dzisiejszego doznają czci.         

Według legend prowansalskich Maria Magdalena wraz z Łazarzem i Martą z Betanii mieli wylądować na Lazurowym Wybrzeżu. W La Sainte Baume miała zamieszkać w jaskini, jako pustelnica i pokutnica.

                            

Modlitwa do św. Marii Magdaleny 

Święta Mario Magdaleno, wysłuchaj prośby tych, którym patronujesz,
zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego,
a jeśli są zgodne z wolą Bożą, wyproś ich spełnienie,
abyśmy trwając w wierności Ojcu Niebieskiemu
po życiu doczesnym, otrzymali wieniec chwały.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 LITANIA O ŚW. MARII MAGDALENIE 

 

 

 

Kyrie eleison

Chryste eleison. Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

 

O Jezu, który przyszedłeś na świat dla zbawienia grzeszników, zmiłuj się nad nami.

O Jezu, który nawróciłeś do siebie grzeszną Marie Magdalenę

O Jezu, który zraniłeś serce Marii Magdaleny żalem i miłością

O Jezu, który dopuściłeś Marie Magdalenę do swoich nóg w domu Szymona

O Jezu, który pozwoliłeś Magdalenie obmyć swe nogi łzami 

O Jezu, który przyjąłeś od Magdaleny namaszczenie przed śmiercią

O Jezu, który broniłeś Magdalenę przed zarzutami faryzeusza

O Jezu, który odpuściłeś Magdalenie wszystkie jej grzechy

O Jezu, który natchnąłeś Magdalenę do pilnego słuchania Twych nauk

O Jezu, który pozwoliłeś Magdalenie być uczestniczką przy Swej Męce

O Jezu, który pierwszą Magdalenę przywiodłeś do Swego Grobu

 

O Jezu, który ukazałeś się Magdalenie po  swym Zmartwychwstaniu

O Jezu, który przy Grobie dałeś się poznać Magdalenie słowem: Mario

O Jezu, który błogosławiłeś Magdalenę przed odejściem do nieba

O Jezu, który zapaliłeś Magdalenę gorliwością szerzenia Ewangelii

O Jezu, który obdarzyłeś Magdalenę mocą czynienia cudów

O Jezu, który przywiodłeś Magdalenę do zamiłowania pustyni

O Jezu, który przyjąłeś srogą pokute Magdaleny

O Jezu, który odpuściłeś Magdalenie grzechy młodości

O Jezu, który obdarzyłeś Magdalenę pociechą duszy

O Jezu, który przyjąłeś do swej chwały pokutującą Magdalenę

O Jezu, który dałeś Magdalenę za wzór dla pokutujących

O Jezu, który rozsławiłeś po świecie imię Magdaleny

O Jezu, który dałeś Magdalenę grzesznikom za patronkę

O Jezu, który otworzyłeś Swe Najświętsze Serce dla wszystkich grzeszników

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Maria Magdalena obrała najlepsza cząstkę.

Której na wieki nie będzie pozbawiona.

 

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, prosimy Cię pokornie, niech nas wspomaga przed Tobą wstawiennictwo Św. Marii Magdaleny.  Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.  Amen

Pieśni o św. Marii Magdalenie

 

1. Na wszystkich portretach płacze
i długie malują jej włosy.
Patronko ognia, który w nas płonie,
głodu, któremu nigdy nie dosyć.
Gwiazdo naszych codziennych powrotów,
Magdaleno płacząca przed Mistrzem,
daj wędrowcom swą ufność i pokój,
bo jest dobroć silniejsza nad wszystko.
Bo jest miłość aż taka ogromna,
bo jest ręka aż tak miłosierna,
i każdego przygarnąć gotowa,
dobroć Ojca naszego niezmierna.

 

2. Trzeba tylko zapłakać gorąco,
i szukać tak niestrudzenie.
I do nas rankiem przyjdzie ogrodnik,
radość nam niosąc jak Magdalenie.
Gwiazdo naszych codziennych powrotów,
Magdaleno płacząca przed Mistrzem,
daj wędrowcom swą ufność i pokój,
bo jest dobroć silniejsza nad wszystko.
Bo jest miłość aż taka ogromna,
bo jest ręka aż tak miłosierna,
i każdego przygarnąć gotowa,
dobroć Ojca naszego niezmierna.


Kontakt

Wiadomości i wydarzenia

Telefon:
Faks:
Adres e-mail:

Parafia Polskokatolicka

Św. Marii Magdaleny

SZEWSKA 10

50-122 WROCŁAW

 

BIURO PARAFII UL. Szewska 10

 

ADRES KORESPONDENCYJNY

 

Ul. Oławska 19/1

50-123 Wrocław

 

 nr konta bankowego: 

SWIFT : WBKPPLPP

IBAN : PL

47 1090 2398 0000 0001 0470 1797

 

 
 

Telefon: 71 344 19 04

 GSM: 48/ 733 525 622

 

 

Film "Maria Magdalena"

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Parafia Polskokatolicka Św. Marii Magdaleny