ŚW. MARIA MAGDALENA
ŚW. MARIA MAGDALENA
 

Montaż kopii Madonny z Dzieciątkiem - 18.05.2016 r. 

Więcej o wydarzeniu przeczytaj tutaj 

Wystrój Bożego Grobu - Wielkanoc 2016 r.

„Scalona” – gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem wróciła do Wrocławia

Wrocław odzyska wyjątkowej klasy rzeźbę gotycką zdobiącą dawniej kościół św. Marii Magdaleny. Figura Madonny z Dzieciątkiem została poważnie uszkodzona w 1945 r. i rozdzielona na dwie części, z których każda przechowywana była w innym miejscu. Po 70 latach dzieło zostało scalone. Jeszcze w tym roku będzie je można oglądać w Muzeum Narodowym. Jednocześnie, ze środków miejskich, wykonana została kopia rzeźby, która umieszczona zostanie w kościele Św. Marii Magdaleny.

Za zaangażowanie i pomoc wielu osób i urzędów w imieniu Diecezji Wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego i Parafii Katedralnej św. Marii Magdaleny serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi i Panu Prezydentowi Adamowi Grehli , Pani Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków  Katarzynie Hawrylak – Brzezowskiej, Panu prof. Piotrowi Oszczanowskiemu  Dyrektorowi Muzeum Narodowego we Wrocławiu, który z wielkim oddaniem i starannością  zajął się niełatwym zadaniem. Za kunszt rzeźbiarski dziękuje Panu Tomaszowi Rodzińskiemu. Przygotowaniem projektu i prac związanych z montażem zajmuje się pracownia konserwacji zabytków Resto Art Pana Piotra Wanata. Wszystkim składam staropolskie Bóg zapłać !

Ks. Piotr Mikołajczak  

  więcej czytaj tutaj 

Porozumienie klimatyczne to sygnał nadzieiAktualności

Porozumienie klimatyczne to sygnał nadziei

22 grudnia 2015

Przedstawiciele międzynarodowych organizacji ekumenicznych z zadowoleniem i nadzieją przyjęli porozumienie osiągnięte podczas oenzetowskiego szczytu klimatycznego COP21 w Paryżu. Podobnie jak w latach ubiegłych, reprezentanci środowisk religijnych brali udział w obradach tej konferencji.

CZYTAJ WIĘCEJ

MOTO MIKOŁAJE 2015

 

Akcja charytatywna na rzecz

Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

Ze smutkiem  i chrześcijańską nadzieją zawiadamiamy , że w dniu 8 sierpnia 2015 r odszedł do Pana w 78 roku życia , w 54 roku kapłaństwa ,oraz  28 roku posługi biskupiej


 

JEGO EKSCELENCJA KSIĄDZ BISKUP    

       SENIOR WIESŁAW SKOŁUCKI

        BYŁY ORDYNARIUSZ DIECEZJI                                   WROCŁAWSKIEJ

                                           KOŚCIOŁA POLSKOKATOLICKIEGO w RP.

 

Biskup sen. Wiesław Skołucki urodził się 24 grudnia 1937 w Żarnowcu.  Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1961 roku.  Od 1964 roku w Kościele Polskokatolickim. W latach 1967–1971 dziekan dekanatu żagańskiego, a od roku 1971  Kanclerz Kurii Biskupiej i proboszcz Parafii  Katedralnej św. Marii Magdaleny we Wrocławiu.

Od 1 lutego 1979 administrator diecezji wrocławskiej.   Święcenia biskupie otrzymał w dniu 27 maja 1987 r.  w Katedrze św. Marii Magdaleny we Wrocławiu z rąk bp Tadeusza Majewskiego. Długoletni przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

W związku ze złym stanem zdrowia bp Skołucki,  od 17 lipca 2004 przestał pełnić obowiązki ordynariusza diecezji wrocławskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek 14 sierpnia o godz. 12:00 w Katedrze Polskokatolickiej  Św. Marii Magdaleny ul. Szewska 10 we Wrocławiu .


 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

 

 

___________________________________________________________________

 

 

STEP BY STEP.

          Architektura dźwięku. 

20.06.2015r. od godz. 12:00 do 22:00

 

 

Projekt „STEP BY STEP. Architektura dźwięku” to zaproszenie skierowane do mieszkańców i gości Wrocławia na spotkanie z historią w wyjątkowym miejscu – na najwyższym mostku w mieście. Pomysłodawca – czternastoletni Ignacy Pochodyła, uczeń Gimnazjum nr 10 – postawił sobie pytanie: dlaczego działającym na wyobraźnię legendom związanym z mostkiem Pokutnic nie towarzyszy dźwięk?  Więcej o projekcie czytaj tutaj 

 

Osoby chore na celiakię i będące na diecie bezglutenowej. 

 

W naszym  kościele  zawsze w I niedzielę miesiąca można przyjmować Komunię świętą o niskiej zawartości glutenu (11 mg/kg – dopuszczalnej dawki dla chorych).

Aby przyjąć Pana Jezusa pod postacią hostii niskoglutenowej  w innym terminie należy tuż przed jakąkolwiek mszą w naszym kościele zgłosić się do zakrystii i powiedzieć kapłanowi sprawującemu Eucharystię o chęci przyjęcia Komunii niskoglutenowej.

WYSTRÓJ GROBU PAŃSKIEGO W NASZEJ PARAFII ROK 2015

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY  05.03.2015 r.

 Kobiety z pięciu różnych kościołów chrześcijańskich z Wrocławia, przygotowały nabożeństwo na podstawie materiałów opracowanych przez panie z Wysp Bahama.

 Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji archipelagu wysp Bahama , państwa wyspiarskiego położonego na Oceanie Atlantyckim.

Panie przedstawiły zarówno historię tego państwa, dane liczbowe, jak i codzienne życie kobiet w tym kraju, poruszały przy tym bardzo trudne społecznie sprawy.

Odegrano również inscenizację przedstawiającą scenę obmycia nóg apostołom przez Chrystusa w Wieczerniku.

Słowa Chrystusa : „ Czy wiecie co wam uczyniłem”, które kobiety podczas nabożeństwa wielokrotnie powtórzyły miało nas pobudzić do większej służby bliźniemu, do aktywności, otwartości na potrzeby ludzi biednych, czy chorych.

Na zakończenie biskup Ryszard Bogusz udzielił zebranym błogosławieństwa, a potem wszyscy przeszli do drugiej sali, w której mieli okazję spróbować specjałów kuchni z Wysp Bahama.

Naszą parafię reprezentowały pani Jadwiga Mandryk i pani Barbara Kamińska.

Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli|

"Po wielodniowej pracy człowiek ma prawo nie tylko do odpoczynku, ale także – jako chrześcijanin – do świętowania dnia Pańskiego zgodnie ze swoją wiarą" - podkreślają sygnatariusze dokumentu.

Publikujemy pełną treść apelu:

 

 

 

  Ekumenizm - potrzebą serca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z WIZYTĄ U JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PAPIEŻA FRANCISZKA 

 

więcej o wizycie tutaj

 Darowizna na cele kultu religijnego

Przekazując darowiznę na cele kultu religijnego oraz na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.), można skorzystać z odliczeń od dochodu, w szczególności na podstawie art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn. zm.) podczas składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy. Dalsze informacje na temat odliczenia znaleźć można na stronie ministerstwa finansów.
Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26, ust. 1, pkt 9 ustawy nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu. Odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Dowodów tych nie należy dołączać do zeznania (PIT/O), należy je jednak przechowywać do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Na przekazie bankowym należy umieścić swoje dane (imię, nazwisko, adres) oraz dane parafii:
Parafia Katedralna Św. Marii Magdaleny , Kościół Polskokatolicki w RP
ul. Szewska 10
50-122 WROCŁAW

Nr rachunku :  47 1090 2398 0000 0001 0470 1797

Przelew z darowizną warto też opisać „darowizna na cele kultu religijnego”. 

Chór  z Kotłowa podczas wieczornej Eucharystii

21 SIERPNIA OD GODZ. 19:00 / 20:00

 

RELIKWIE

 

ŚW. MARII MAGDALENY

 

WE WROCŁAWIU 

 

 

 

 

 

 

Relikwie, które z Góry Atos przywiezie delegacja mnichów ze znajdującego się tam klasztoru, przybędą do Wrocławia 21 sierpnia.

Tutaj o 19, 00 lub 20, 00 przewidziane jest powitanie relikwii w prawosławnej katedrze Narodzenia NMP  ul. Św. Mikołaja 40, oraz czuwanie połączone z modlitwą, które potrwa do dnia następnego do godz. 12.00.

Pielgrzymka do Lichenia Sierpień 2014

wrocławski portali internetowy o nas

NOC KOŚCIOŁÓW

 

 

KATEDRA POLSKOKATOLICKA ŚW. MARII MAGDALENY

 

5 LIPCA 2104

Godz. 20:30 – 22:00 Panel dyskusyjny : 500 lat po...

Dyskusja panelowa toczyć się będzie wokół zagadnień związanych z obchodami 500 lat Reformacji.

 

Godz. 22:00 – Koncert

Chór parafii z Dresden – Blasewitz

Chór młodzieżowy Versöhnungkirche Kościoła Ewangelicko- Luterańskiego Saksonia, Niemcy.

 

GRÓB PAŃSKI ROK 2014

" PASJA MIŁOŚCI " KONCERT BEATY BEDNARZ

KONCERT WIELKOPOSTNY 2014

 

Strumienie na pustyni.

 

W tym roku liturgię przygotowały chrześcijanki z Egiptu.

 
     Światowy Dzień Modlitwy (zwany dawniej Światowym Dniem Modlitwy Kobiet) skupia wokół siebie chrześcijanki i chrześcijan różnych wyznań. Jest to ruch  o ponad 120-letniej historii.
            
  Nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy
  • umacniają wiarę w Jedynego Pana i Zbawiciela,
  • zbliżają ludzi różnych ras, tradycji wyznaniowych i kultur,
  • przełamują poczucie izolacji i osamotnienia,
  • pomagają zauważyć innych i nieść ich brzemiona,
  • ułatwiają przeistaczanie wiary i modlitwy w czyn,
  • poprzez wspólną intencję modlitwy tworzą z nas jedną rodzinę.

 

 

 Więcej o Światowym Dniu Modlitwy 

Światowy Dzień Modlitwy we Wrocławiu 7.03.2014

Nabożeństwo przygotowały kobiety z Kościołów: ewangelicko-augsburskiego, rzymskokatolickiego, polskokatolickiego, prawosławnego, baptystycznego. Panie wspólnie poprowadziły niezwykłe nabożeństwo, które wzruszało, pouczało i ubogaciło.

 

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Egiptu przedstawiającej zarówno historię, dane liczbowe, jak i codzienne życie kobiet w tym kraju.

W czasie nabożeństwa można było wysłuchać licznych fragmentów czytań z księgi proroka Izajasza mówiących o pustyni i wodzie. Odegrano również inscenizacje przedstawiającą spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni. Motyw wody dającej życie na ziemi – w Egipcie to rzeka Nil, jak i wody dającej życie wieczne, której źródłem jest Jezus Chrystus, przewijał się przez całe nabożeństwo. O symbolice wody w Starym i Nowym Testamencie mówiła w czasie wykładu siostra Ewa Józefa Jezierska, urszulanka, profesor nauk teologicznych, biblistka.

Na zakończenie biskup Ryszard Bogusz udzielił zebranym błogosławieństwa, a potem wszyscy przeszli do drugiej sali, w której mieli okazję spróbować specjałów kuchni egipskiej – m.in. smażonego bakłażana, taboullah – „ekumenicznej” sałatki z Bliskiego Wschodu, którą jedzą zgodnie Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce oraz ciasta figowego.

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE 2014

Na nabożeństwie ekumenicznym Słowa Bożego  w roku 2014 w Katedrze Św. Marii Magdaleny gościliśmy duchownych wszystkich chrześcijańskich kościołow zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, oraz duchownych z Kościoła Rzymskokatolickiego , a także chór i wiernych z Kościoła Ziolonoświątkowego.

Obecny był Bp Ryszard Bogusz , Ordynariusz diecezji wrocławskiej Kościoła Ewamgelicko- Augsburskiego ,  oraz Ks. Marcin Orawski i Ks. Dawid Mendrok . Kościół Rzymskokatolicki reprezentował Ks. prof. Bogdan Ferdek i klerycy.

Homilię głosił Ks. prob Jerzy Szczur z Kościoła Prawosławnego.

Był także Ks. dr Sebastian Smolarz z Ewangelicznego Kościoła Reformowanego, Ks. dr Wojciech Kowalewski z Kościoła Chrześcijan Baptystów i Ks Krzysztof Wolnica z Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego. Oprawę muzyczną przygotował chór z Kościoła Zielonoświątkowego od dyrekcją Pani Kamili Kubowicz - Śliwka i Pan organista Adam Krukiewicz. W nabożeństwie Słowa Bożego wzieli udział wierni wielu kościołów chrześcijańskich z Wrocławia. 

KONCERT ADWENTOWY 2013

Sakrament chrztu

znakiem jedności.

Deklaracja Kościołów w Polsce

na progu trzeciego tysiąclecia

 

 

 

Wzajemne uznanie chrztu przez Kościół rzymskokatolicki w Polsce i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej

Dziękując Trójjedynemu Bogu, Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, za dwa tysiące lat Nowego Przymierza i za ponadtysiąc lat chrześcijaństwa na ziemiach polskich, podpisane niżej Kościoły, w nawiązaniu do wieloletnich prac teologiczno-ekumenicznych w świecie i w Polsce oraz przyjętych wspólnie dokumentów (zwłaszcza Dokumentu z Limy, 1982 r.), z radością uznaja i potwierdzają swoją posługę przez chrzest i oświadczają:

1. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, sam ustanowił sakrament chrztu i polecił go udzielać (Mt 28,19; Mk 16,16). Chrzest jest wyjściem z niewoli (1Kor 10,1-2), wciela w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, wprowadza w Nowe Przymierze, jest znakiem nowego życia w Chrystusie, obmyciem z grzechu (1Kor 6,11), oświeceniem przez Chrystusa (Ef 5,14), nowymi narodzinami (J 3,5), przyobleczeniem się w Chrystusa (Ga 3,21), odnowieniem przez Ducha (Tt 3,5), zwróconą do Boga prośbą o dobre sumienie (1p. 3,21) i wyzwoleniem, które prowadzi do jedności w Jezusie Chrystusie, gdzie zostają przezwyciężone podziały ze względu na stan społeczny, rasę czy płeć (Ga 3,27-28; 1Kor 12,13).

2. Chrzest jest z wody i Ducha Świętego; udziela się go w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Chrzest jednoczy ochrzczonego z Chrystusem, chrześcijan między sobą. Wprowadza do Kościoła i stanowi początek życia w Chrystusie, którego celem jest "uwielbianie chwały" (Ef 1,14).

3. Ochrzczeni żyjący w jednym miejscu i czasie wspólnie ponoszą odpowiedzialność za świadectwo składane Chrystusowi i Ewangelii: Ochrzczeni żyją dla Chrystusa, dla Jego Kościoła i dla świata, który On miłuje, oczekując w nadziei na objawienie się nowego stworzenia Bożego oraz na czas, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich (Rz 8,18-24; 1Kor 15,22-28.49-57) (Dokument z Limy, nr 9). Chrzest w Chrystusie jest wezwaniem dla Kościołów, aby przezwyciężyły swoje podziały i w widzialny sposób zamanifestowały swoją wspólnotę.

Niżej podpisane Kościoły uroczyście uznają ważność chrztu świętego udzielonego przez duchownego:

Kościóła ewangelicko-augsburskiego,
Kościóła ewangelicko-metodystycznego,
Kościóła ewangelicko-reformowanego,
Kościóła polskokatolickiego
Polskiego Autokefalicznego Kościóła Prawosławnego,
Starokatolickiego Kościóła Mariawitów,
Kościoła rzymskokatolickiego

 


 

REMONT KOŚCIOŁA ROK 2013

elewacja wieży północna po renowacji

REMONT KATEDRY ŚW. MARII MAGDALENY 

 

II etap prac renowacyjnych przy elewacjach wieży pólnocnej dobiegł już końca.

Renowacji poddano także dwa epitafia. Na ścianie południowej kościoła epitafium Laurentiusa Scholtza i jego żony Anny z domu Runge, oraz drugie epitafium z elewacji północnej Andreasa Młodszego von Reuss auf Jakobsdorf.  

W bieżącym roku udało się także z ofiar parafian odnowić nawę główną kościoła , ołtarz i zakrystię.

PARAFIALNA ŚWIECA "ŚWIATŁO ŚW. MARII MAGDALENY" DO NABYCIA W SKLEPIKU PARAFIALNYM

 

W ADWENCIE 2013 ROKU POMAGALIŚMY 

 

MICHAŁOWI 6 LAT

 

GABRYSI 11 LAT

 

MATEUSZOWI 12 LAT

 

 PATRYKOWI 13 LAT

 

za wszystkie dary tj. słodyczę, żywność trwałą  ,owoce i odzież wszytkim bardzo seredcznie dziękuję . Ks. Piotr

 

Kontakt

Wiadomości i wydarzenia

Telefon:
Faks:
Adres e-mail:

Parafia Polskokatolicka

Św. Marii Magdaleny

SZEWSKA 10

50-122 WROCŁAW

 

BIURO PARAFII UL. Szewska 10

 

ADRES KORESPONDENCYJNY

 

Ul. Oławska 19/1

50-123 Wrocław

 

 nr konta bankowego: 

SWIFT : WBKPPLPP

IBAN : PL

47 1090 2398 0000 0001 0470 1797

 

 
 

Telefon: 71 344 19 04

 GSM: 48/ 733 525 622

 

 

Film "Maria Magdalena"

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Parafia Polskokatolicka Św. Marii Magdaleny